2023, அக்டோபர் 17 முதல் அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி வரையிலான ராசிபலன். கணித்து வழங்குபவர் ஜோதிடர் ஜோதிட வித்யாபதி எம். ஆர். கருணாகரன்.

பொருளாதாரம், வருமானம் சார்ந்த விஷயங்களில் பாதகம் சூழ்ந்திருக்கும். தேவையில்லாத பழக்கவழக்கங்கள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு இடத்தில் நிலையாக இருக்கமுடியாது. சிறு சிறு தவறுகள் செய்திருந்தாலும் பாதுகாப்பு கிட்டும். திருமணம் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். ஒரு மாத காலம் பரிவர்த்தனை யோகம் இருக்கும்.

Updated On 16 Oct 2023 6:30 PM GMT
ராணி

ராணி

Next Story