2023, அக்டோபர் 24 முதல் அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி வரையிலான ராசிபலன். கணித்து வழங்குபவர் ஜோதிடர் ஜோதிட வித்யாபதி எம். ஆர். கருணாகரன்.

சாதகமான பலன்கள் அமைந்திருப்பதால் உங்கள் தவறுகளை நீங்களே திருத்திக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். முயற்சிகளில் தடைகள் ஏற்படும். பிரச்சினைகள் வரும். 24, 25 தேதிகளில் திடீர் அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கலாம். 26, 27 தேதிகளில் வீடு, மனை வாகனம் மற்றும் தாயாருக்கு உடல் பாதைகள் போன்ற பிரச்சினைகள் வரலாம். 28, 29, 30 தேதிகளில் நினைத்தது நடக்கும். விருப்பப்பட்டதில் திடீர் யோகம் அமையும்.

Updated On 23 Oct 2023 6:30 PM GMT
ராணி

ராணி

Next Story