#விளையாட்டு

பல சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் இயங்கும் இந்தியாவிலுள்ள உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம்?